Vic Mignogna soud proti funimaci, #KickVic nařídil do mediace

Vic Mignogna

Soudce John Chupp, rozptýlený stát, který předsedá řízení Vic Mignogna proti Funimation, Monica Rial a Ron Toye, nařídil případ mediaci.

Podle Dallas News, pokud nedojde k dohodě mezi oběma stranami do října 3rd, 2019, rozhodne soudce Chupp o nevyřízených objednávkách v říjnu 4th, 2019.

Nejnovější aktualizaci případu provedl YouTuber HeroHei, který prošel podrobnostmi a vysvětlil vše, co se až do této chvíle stalo.

Podle Anime News Network„Soudce Chupp zamítl většinu případu Mignogny proti hlasové herečce Jamie Marchi, jakož i nároky na mučivé zasahování do stávajících smluv a obchodních vztahů proti Moica Rial a Ron Toye.

Jaký to byl důvod? Chupp požádal právníka Mignogny, Ty Bearda, o důkaz, že smlouvy byly porušeny kvůli prokazatelnému zásahu ze strany Toye a Riale. Chtěl také důkaz, že finance společnosti Mignogna byly ovlivněny ukončením smluv souvisejících s anime konvencemi kvůli rušení ze skupiny # KickVic. Avšak kromě Kameha Con nemohl Beard prokázat, že Toye a Rial přímo ovlivnily Mignogna smlouvy s úmluvami, protože neexistovaly žádné písemné smlouvy, které Mignogna s těmito úmluvami uzavíral.

Bylo spousty důkazů, že skupiny #KickVic ohrožovaly různé nevýhody - to, co měl Beard udělat, bylo sesláno vlastníků kongresů, a poté shromáždili screenshoty od fanoušků atd., Kde skupiny #KickVic tlačily organizátory kongresu, aby zrušily Mignognovo vystoupení , a poté křížově odkazoval na lidi, kteří odesílali hrozby, s následovníky Moniky Rialové nebo Jamieho Marchiho, a také časově označil, zda hrozby přišly po jakýchkoli konverzacích (konverzacích) nebo příspěvcích na sociálních médiích vyrobených figurkami #KickVic.

Hlavním problémem bylo to, že soudce odmítl jakékoli nároky na spiknutí, které by zasahovaly do Mignognových konvenčních vystoupení, protože neexistoval žádný konkrétní důkaz o tom, že Rial nebo Toye zorganizoval zrušení jeho vystoupení, a žádný důkaz, že Mignogna je zrušení vystoupení na konvenční úrovni mělo za následek zaručenou ztrátu výnos.

V každém případě uvidíme, jak se to všechno odehraje, když se sem dostane říjen 3rd.

(Díky za novinky tip alex9234)