Padlý hráč bude zvěčněn v cyberpunkové červené barvě

Zítra přináší osmileté čekání na svůj závěr. Někteří budou kráčet po Corpově cestě peněz a politiky. Nemilosrdně se vydávají na vrchol světa. Jiní poprvé vstoupí do Night City, pocházejí z venkovských oblastí, a zastupují své kočovné lidi, když se snaží prosadit si v cizím městě. Někteří se narodili ve městě a vyrostli, když se učili způsoby ulice. Jejich čas je konečně po ruce.
pokračovat ve čtení „Padlý hráč bude zvěčněn v Cyberpunk Red“